הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

קטלוג מוצרים
 
054-6190380
הודעות ותמונות בלבד

רקורד מונה מים עם אלחוזר מובנה

בידה חשמלי קלין סט