ברז כדורי "4 פ.פ. חוץ

. 

 

 
מס. קטלוג : 2231400
מחיר:  1,410.90 ₪  יח'