פקק מכני לאיטום צנרת "6 לבדיקת לחץ מתאים ל - 147 - 170 מ"מ

. 

 

 
מס. קטלוג : 6456000
מחיר:  902.00 ₪  יח'