פקק לאיטום צנרת "12 לבדיקת לחץ מתאים ל - 296 - 327 מ"מ

. 

 

 
מס. קטלוג : 6461200
מחיר:  2,425.00 ₪  יח'