פקק לאיטום צנרת "13 לבדיקת לחץ מתאים ל - 328 - 355 מ"מ

. 

 

 
מס. קטלוג : 6461300
מחיר:  5,130.00 ₪  יח'