פקק לאיטום צנרת "20 לבדיקת לחץ מתאים ל - 496 - 539 מ"מ

. 

 

 
מס. קטלוג : 6462000
מחיר:  8,238.00 ₪  יח'