פקק לאיטום צנרת "21 לבדיקת לחץ מתאים ל - 521 - 573 מ"מ

. 

 

 
מס. קטלוג : 6462100
מחיר:  8,238.00 ₪  יח'