הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

מחירון להורדה

         תמונה

תאור הפריט

      מק"ט

מחירון יצרן

יחידת מידה

 

מגוף פרפר דגם 102 AM ללחץ "3 16 אטמ`

  פרטים  

10200300

550.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AM ללחץ "4 16 אטמ`

  פרטים  

10200400

565.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר "הכוכב" דגם 102 AM ללחץ "6 16 אטמ`

  פרטים  

10200600

869.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר "הכוכב" דגם 102 AM ללחץ "8 16 אטמ`

  פרטים  

10200800

1,211.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AM ללחץ "10 16 אטמ`

  פרטים  

10201000

1,722.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AM ללחץ "12 16 אטמ`

  פרטים  

10201200

2,091.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "3 16 אטמ`

  פרטים  

10210300

550.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "4 16 אטמ`

  פרטים  

10210400

565.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "6 16 אטמ`

  פרטים  

10210600

1,231.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "8 16 אטמ`

  פרטים  

10210800

1,445.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "10 16 אטמ`

  פרטים  

10211000

1,931.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 102 AV ללחץ "12 16 אטמ`

  פרטים  

10211200

2,350.00 ₪

יח'

   

ידית למגוף פרפר ידני "8 הכוכב

  פרטים  

1070000

130.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "3 16 אטמ`

  פרטים  

10700300

359.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "4 16 אטמ`

  פרטים  

10700400

381.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "6 16 אטמ`

  פרטים  

10700600

477.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "8 16 אטמ`

  פרטים  

10700800

747.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "10 16 אטמ`

  פרטים  

10701000

1,259.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107L ללחץ "12 16 אטמ`

  פרטים  

10701200

1,791.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 3"

  פרטים  

10710300

475.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 4"

  פרטים  

10710400

500.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 6"

  פרטים  

10710600

668.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 8"

  פרטים  

10710800

1,020.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 10"

  פרטים  

10711000

1,348.00 ₪

יח'

   

מגוף פרפר דגם 107G צוואר ארוך למיזוג 12"

  פרטים  

10711200

1,854.00 ₪

יח'

   
[1/3]