הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

מחירון להורדה

         תמונה

תאור הפריט

      מק"ט

מחירון יצרן

יחידת מידה

 

מזרם אלקטרוני יופיטר 1032 למשתנה - התקנה סמויה בקיר סוללה 9V פנימית

  פרטים  

134510

1,313.56 ₪

יח'

   

מזרם אלקטרוני למשתנה NARA 2030 התקנה סמויה בקיר סוללה 9V פנימית

  פרטים  

160100

1,900.00 ₪

יח'

   

מזרם אלקטרוני למשתנה NARA 2030 E התקנה סמויה בקיר

  פרטים  

160200

1,940.00 ₪

יח'

   

מזרם אלקטרוני למשתנה NARA 2030 E התקנה סמויה בקיר (מתאים לפיקוד שבת)

  פרטים  

160250

1,940.00 ₪

יח'

   

מזרם אלקטרוני למשתנה NARA 2030 E התקנה סמויה בקיר

  פרטים  

170100

1,940.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם SMART B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

235100

1,830.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים + וסת טמפ' ידני דגם SMART 1000B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

235500

1,950.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני + וסת טמפ' ידני דגם SMART 1000LE חיבור לרשת כולל שנאי 9V

  פרטים  

235610

1,950.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם ELITE B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

236300

2,100.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים + וסת טמפ' ידני דגם ELITE 1000B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

236700

2,220.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים + וסת טמפ' ידני דגם EXTREME 1000E שנאי 9V

  פרטים  

237000

2,300.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם EXTREME B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

237200

2,100.00 ₪

יח'

   

ברז נגיעה מנתי מים קרים דגם EXTREME TOUCH E

  פרטים  

237310

1,670.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם TRENDY B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

239000

1,860.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם TRENDY E שנאי 9V

  פרטים  

239100

1,900.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסתת מים קרים וחמים, וסת טמפ' ידני דגם TRENDY 1000B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

239200

2,060.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסתת מים קרים וחמים, וסת טמפ' ידני דגם TRENDY 1000E שנאי 9V

  פרטים  

239300

2,100.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם EASY B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

246010

1,900.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם EASY E שנאי 9V

  פרטים  

246020

1,940.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם SWAN 1010 סוללה 9V פנימית

  פרטים  

250200

2,100.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם SWAN 1010B סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

250300

2,140.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים דגם SWAN 1010E שנאי 9V

  פרטים  

250400

2,180.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים . אפשרות הפעלה ידנית SWAN 1010EM שנאי 9V

  פרטים  

251170

2,340.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסת מים קרים או מעורבבים . אפשרות הפעלה ידנית SWAN 1010BM סוללה 9V חיצונית

  פרטים  

251180

2,340.00 ₪

יח'

   

ברז כיור אלקטרוני עם כניסתת מים קרים וחמים, וסת טמפ' ידני דגם SWAN 1000 סוללה 9V פנימית

  פרטים  

252200

2,220.00 ₪

יח'

   
[1/4]