הָמְּפָלֶּס -  רחוב השומרון 8 תל אביב מיקוד 66050 (תחנה מרכזית ישנה)  03-6881059

חפש במסגרת בשימוש של

מחירון להורדה

         תמונה

תאור הפריט

      מק"ט

מחירון יצרן

יחידת מידה

 

ברז כדורי "1/2 ח.פ.

  פרטים  

2230050

33.80 ₪

יח'

   

ברז כדורי "3/4 ח.פ. תקן

  פרטים  

2230075

46.30 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1 ח.פ. תקן

  פרטים  

2230100

76.50 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1.1/4 ח.פ.

  פרטים  

2230125

125.20 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1.1/2 ח.פ.

  פרטים  

2230150

175.00 ₪

יח'

   

ברז כדורי "2 ח.פ.

  פרטים  

2230200

275.90 ₪

יח'

   

ברז כדורי "3 ח.פ.

  פרטים  

2230300

641.80 ₪

יח'

   

ברז כדורי "4 ח.פ. חוץ

  פרטים  

2230400

1,410.90 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1/2 פ.פ.

  פרטים  

2231050

33.80 ₪

יח'

   

ברז כדורי "3/4 פנים-פנים תקן

  פרטים  

2231075

46.30 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1 פ.פ. תקן

  פרטים  

2231100

76.50 ₪

יח'

   

ברז כדורי מעבר "1-"3/4 פ.פ. תקן ישראלי 1144

  פרטים  

2231107

76.50 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1.1/4 פ.פ.

  פרטים  

2231125

125.20 ₪

יח'

   

ברז כדורי "1.1/2 פ.פ.

  פרטים  

2231150

175.00 ₪

יח'

   

ברז כדורי "2 פ.פ.

  פרטים  

2231200

275.90 ₪

יח'

   

ברז כדורי "3 פ.פ.

  פרטים  

2231300

641.80 ₪

יח'

   

ברז כדורי "4 פ.פ. חוץ

  פרטים  

2231400

1,410.90 ₪

יח'

   

ברז גן כדורי "1/2

  פרטים  

2232050

35.30 ₪

יח'

   

ברז גן כדורי "3/4

  פרטים  

2232075

51.70 ₪

יח'

   

ברז כ. "1/8 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233012

29.20 ₪

יח'

   

ברז כ. "1/4 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233025

29.20 ₪

יח'

   

ברז כ. "3/8 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233037

29.20 ₪

יח'

   

ברז כ. "1/2 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233050

37.80 ₪

יח'

   

ברז כ. "3/4 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233075

59.40 ₪

יח'

   

ברז כ. "1 שגיב ח.פ S.A. 200

  פרטים  

2233100

73.40 ₪

יח'

   
[1/2]